Hedefimiz, bireylerin yaşamlarını temelden etkileyeceğini bildiğimiz en doğru bilgiyi elde etmek ve klinisyenlere kararlarında en güvenilir danışmanlığı sunmak.

Please enter subscribe form shortcode

Genetik tanı merkezi kimliğimizle tıbbın her alanında verdiğimiz genetik sonuçlarla hastalıkların teşhis ve tedavisine destek olmanın yanı sıra, araştırma geliştirmeye ve genetik tanıda yeni çözümler sunmaya da odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, şimdiye kadar Tübitak desteğiyle üç proje gerçekleştirdik.

 

Tamamlanan Projeler

 

Preimplantasyon genetik tanıda Beta Talasemi (Akdeniz Anemisi) tanı testi

Coğrafyamızda son derece yüksek sıklıkla karşılaşılan bu hastalığa yol açan genetik bozuklukları taramaya yönelik tanı kiti geliştirilmesi.

 

NIPT ile Fetal Rh faktör tayini

Günümüzde anne karnındaki fetusun kromozomal yapısını ortaya koyabilmek için artık girişimsel yöntemlere başvurmaya gerek kalmadı. Bebekler anne karnındayken (henüz gebeliğin 6. haftasında) kan uyuşmazlığına sebep olan Rh faktörünü belirlemeye yönelik kit geliştirilmes.. Buradaki amaç, erken aşamada bilgi edinerek kan uyuşmazlığı ile ilgili gebelikler sırasında yaşanabilecek tüm problemleri önceden çözebilmek için klinisyenlere fırsat vermektir.

KML teşhis ve tedavi takibi – BCR/ABL füzyon proteini

Kronik Myelositik Lösemi (KML) teşhis ve tedavi takibine yönelik genetik tarama odaklı kiti geliştirilmesi