Hedefimiz, bireylerin yaşamlarını temelden etkileyeceğini bildiğimiz en doğru bilgiyi elde etmek ve klinisyenlere kararlarında en güvenilir danışmanlığı sunmak.

Please enter subscribe form shortcode

Farmakogenetik, bireylerin genetik yapısına göre çeşitli ilaçlara nasıl yanıt vereceğini inceleyen bir çalışma alanıdır. Gen-ilaç etkileşimini temel alarak yapılan farmakogenetik çalışmaların ana amaçları şöyledir;

  • En etkin ilacın seçilmesiyle verimin artırılması,
  • En az toksisiteye sebep olacak ilaç seçimiyle yan etkilerin azaltılması,
  • Tedavinin takip edilmesi, yönlendirilmesi, değiştirilmesi,
  • Yeni ilaçların geliştirilmesi.

Her insanın birebir aynı genetik yapıya sahip olmadığını biliyoruz. Bizi genetik açıdan ayıran farklılıklarımızın fiziksel görünüşte olduğu gibi metabolik süreçlerde de farklılıklar oluşturmaktadır; bu farklılıkların ise özellikle tedavi sürecinde etki ettiği koşulları bilmek kişiselleştirilmiş tedavide kritik öneme sahiptir.