Hedefimiz, bireylerin yaşamlarını temelden etkileyeceğini bildiğimiz en doğru bilgiyi elde etmek ve klinisyenlere kararlarında en güvenilir danışmanlığı sunmak.

Please enter subscribe form shortcode

15

yıllık deneyim

Her zaman en hızlı ve doğru sonuçları almanızı hedefliyoruz

Nesiller, 2009 yılından bu yana, hastalara, klinisyenlere, sağlık birimleri ve diğer laboratuvarlara genetik tanı ve genetik danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

15 yılı bulan tecrübemizle en doğru karara destek için klinisyenlerin yanındayız

Hedefimiz, bireylerin yaşamlarını temelden etkileyeceğini bildiğimiz en doğru bilgiyi elde etmek ve klinisyenlere kararlarında en güvenilir danışmanlığı sunmak.

Geçtiğimiz 15 yıl içinde özellikle kanser, sağlıklı çocuk sahibi olma ve tanısı konulamayan hastalıklarda elde ettiğimiz sonuçlar, bilimsel araştırma ve teknolojik yeniliğe yönelik güçlü bir yolculuk ile tanı ve hizmet mükemmelliğini hedefleyen merkezimizin artan kalite ve yetkinliklerini göstermektedir.

2009

Nesiller Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, Prenatal Tanı ile beraber preimplantasyon genetik tanı hizmetinin (PGD) öncülerinden olmak için kuruldu. Yıllar içerisinde merkezimiz, genetik incelemeler ve infertiliteye odaklanan araştırmalarda uzmanlaştı.

2013
Üreme genetiği testlerinde ( PGT-A, PGT-M, PGT-SR) uzmanlaşarak kısa sürede «referans merkezi» oldu.
2015

Nesiller, ILLUMINA® Yeni Nesil Dizileme sistemi ile, maternal kandan hücre dışı fetal DNA (cfDNA) analizi yoluyla kromozom anöploidilerinin non-invazif prenatal taraması için Türkiye'de know-how edinen ilk özel laboratuvar oldu. Üçgen® adı verilen test, tamamen Türkiye'de özel laboratuvarda gerçekleştirilen ilk cfDNA tabanlı non-invaziv prenatal tarama testi olarak çalışıldı.

2017

Yıllar içinde genetiğin kanser alanında ilerlemesi, Nesiller’in de bu alana odaklanmasına sebep oldu. Laboratuvar bünyesine katılan COBAS® sistemi ile kanser ve sağlıklı yaşam panelleri alanında çalışmalar başladı. Nesiller, 2017 yılı ile beraber klinik uygulamadaki yerini alan yeni nesil kanser tanı testi olan “Likit Biyopsi” testini portföyüne katarak bilim alanındaki gelişmelerin yakından takipçisi olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

2018
ISO 15189:2014 Kalite Yönetiminde Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu alınmıştır.
2021

Yeni Nesil Dizileme (NGS) ile çalışılan FOCUS markası altında farklı hasta ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir onkoloji test portföyü klinisyenlerin hizmetine sunuldu. Tekli biyobelirteçlerden kapsamlı genomik profillemeye, RNA füzyon analizinden, doku ve kandan 77 gen taramasına, kalıtsal gen analizinden kanser tipine özgü NGS panellerine, hem mutasyonların hem de biyobelirteçlerin analiz edildiği bu paneller, klinisyenler için hastaya en uygun ve kişiselleştirilmiş tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Bölgesinin En Başarılısı

ABD’den yapılan teknoloji transferi ile diagnostik firması Illumina’nın kapsamlı kanser paneli olan TSO 500 Nesiller laboratuvarlarında başarıyla çalışıldı.

Bu çalışma Nesiller’i EMEA bölgesinde bu testin en başarılı uygulayıcılarından biri yaptı.

2022

Yine Bir İlk Nesiller ile Türk laboratuvarlarında


Nesiller, Roche Diagnostik ve Foundation Medicine’ın genomik profilleme ve teknolojiye dayalı deneyimlerini birleştiren CGP testini (Comprehensive Genomic Profiling - Kapsamlı Genomik Profilleme) Türkiye’de kendi laboratuvarlarında gerçekleştiren ilk merkez olmuştur. Kanser yönetiminde hedefe yönelik tedavilere odaklanan CGP, her yeni araştırma ile klinisyenler için daha fazla önem kazanmaktadır.

Ekip deneyimi, geniş test portföyü, yenilikçi vizyonu ve Dr Gülay Özgön’ün genetik danışmanlıktaki kılavuzluğu ile Nesiller, benzerlerinden ayrışmaktadır.