Hedefimiz, bireylerin yaşamlarını temelden etkileyeceğini bildiğimiz en doğru bilgiyi elde etmek ve klinisyenlere kararlarında en güvenilir danışmanlığı sunmak.

Please enter subscribe form shortcode

Gizliliğinizi en az sizin kadar önemsiyoruz

Nesiller Genetik Tanı ve Bilgi Hizmetleri A.Ş, 31004 Sayılı Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri Yönetmeliği gereği;

  • Başvuranın bilgilendirilmiş onay formu ile rızası alınmadan işlem yapılamaması,

  • Sonuçların kişinin rızası olmadan üçüncü kişilere bildirilememesi,

  • Üçüncü kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ulaşılmaması için gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle saklama

kurallarına uymayı taahhüt etmektedir.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Ayrıca kişisel sağlık verilerinizi işlerken 20.10.2016 tarihli “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

  • İşlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme maddelerini uygulamaktayız.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Son olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanımlanmıştır. Kişisel veri sahipleri toplanan ve işlenen veriler hakkında bilgi sahibi olma hakkına sahiptir.

İlgili dosyalara ulaşmak için lütfen [1] [2].
Bir başka taahhüdümüz de ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda; şirketimiz ve paydaşlarımız ın bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamak ve “bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak”.İlgili taahhüdümüze ulaşmak için lütfen tıklayınız.