Hedefimiz, bireylerin yaşamlarını temelden etkileyeceğini bildiğimiz en doğru bilgiyi elde etmek ve klinisyenlere kararlarında en güvenilir danışmanlığı sunmak.

Please enter subscribe form shortcode

Sağlık sisteminde nadir hastalık alanlarının dışında kalan, kişide sağlık problemine yol açan hastalıklar bu gruba girmektedir.

 

Kalp, böbrek ve akciğer hastalıkları, Alzheimer gibi mental rahatsızlıklar, obezite ve diyabet gibi sık görülen hastalıkların yanı sıra diğer kromozomal hastalıklar da genetik laboratuvarımızın uzmanlık alanına dahildir. Hastalıkların genetik kökenini belirlemek, daha etkili tedavilerin ve kişiselleştirilmiş yaklaşımların geliştirilmesine olanak tanır. Bu durumlara sebebiyet veren bir veya birden çok faktör bulunabilir; yaşam şekli, fiziksel travma, enfeksiyon ve genetik bunlardan birkaçıdır.
 

Çevresel faktörler ve yaşam tarzı tercihleri bu durumların oluşmasına katkıda bulunabilir, ancak genetik bir kişinin hastalığa olan yatkınlığını belirleyerek riskini etkileyebilir. Örneğin bazı genlerde tespit edilen mutasyonların bireyde çeşitli hastalıklara olan yatkınlığını arttırdığı, hatta bazı mutasyonların direk hastalık yapıcı olduğu bilinmektedir. Sık görülen hastalılların genetik kaynağını bulmak daha efektif tedavilerin ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesine olanak sağlar. Kistik Fibroz (CF), alfa/beta talasemi, SMA ve FMF gibi hastalıklar sık hastalıklara örnek gösterilebilir.