[kswr_heading head_title_color=”{“type“:“color“,“color1“:“#5f2e89“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” head_subtitle_color=”#333333″ head_title=”KİMLER PGT’DEN FAYDA SAĞLAYABİLİR ?” head_title_fsize=”font-size:22px;” head_title_fstyle=”font-family:Ubuntu;font-weight:500;” head_subtitle_fsize=”font-size:14px;” head_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” head_title_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;” head_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;”][/kswr_heading]

Ailelerinde X Kromozomuna bağlı genetik bir hastalık olan çiftler: Anne taşıyıcı olduğu durumda, bir tane normal, bir tane de hastalıklı X kromozomuna sahiptir. Kız çocukları anneden bir X kromozomu, babadan bir X kromozomu alırlar ve %50 olasılıkla normal,%50 olasılıkla anneleri gibi taşıyıcı olurlar. Erkek çocuklar ise sadece bir X kromozomu anneden, buna karşılık bir Y kromozomu babadan alırlar, bu sebeple hasta olma olasılıkları %50’dir. Babanın hasta olma durumunda, erkek çocuklar sağlıklı, kız çocukların tamamı taşıyıcı olacaktır. Çok sayıda kas hastalığı , Hemofili ve Fragil X gibi bir çok hastalık X kromozomuna bağlı olarak kalıtılır.

Otozomal Çekinik bir hastalık taşıyan çiftler: Anne ve babanın otozomal çekinik bir hastalık taşıyıcısı oldukları durumda, doğacak çocukların hasta olma olasılığı %25’tir. Akraba evlilikleri, aynı hastalıklı genlerin bir araya gelerek, bu hastalıkların ortaya çıkma sıklığını arttırır. Ülkemizde yaygın olarak rastlanan beta talasemi, kistik fibröz ayrıca spinal müsküler atrofi, fankoni anemisi, Tay-Sachs hastalığı gibi yüzlerce hastalık otozomal çekinik hastalıklardır.

Otozomal Baskın bir hastalık taşıyan çiftler: Anne veya babanın Huntington, polikistik böbrek hastalığı gibi otozomal baskın bir hastalığı olma durumunda doğacak çocukların hasta olma olasılığı %50’dir.

Yapısal Kromozom bozuklukları taşıyıcısı olan çiftler: Anne veya babadaki translokasyon, inversiyon ve delesyon gibi kromozom bozuklukları, tekrarlayan gebelik kayıplarına, tüp bebek uygulamalarında tutunma başarısızlıklarına, çocuklarında zihinsel ve fiziksel problemlere sebep olabilir.

HLA Uyumlu Kardeş: Kök hücre ve kemik iliği nakli gerektiren talasemi, lösemi gibi hastalıklar için HLA uyumlu verici gereklidir. PGT yöntemiyle, hasta çocuğa HLA uyumlu kardeş için embriyo seçimi yapılabilir.

İleri yaştaki anneler: Anne adayının yaşı arttıkça, anormal kromozom sayılı (anöploidili) çocuk sahibi olma riski artmaktadır. İleri yaşlarda, yumurta oluşumu sırasında hücre bölünmesi doğru şekilde gerçekleşemediğinden, oluşan embriyolarda fazla veya eksik kromozom bulunabilmektedir. En sık görülen anöploidi, Down Sendromuna sebep olan Trizomi 21’dir. 35 yaşında doğum yapan bir kadının Down Sendromlu bir çocuğu olma riski 1/350 iken 40 yaşında bu risk 1/200’e yükselmektedir.

Anöploidi (Down Sendromu, Edward’s sendromu, Patau Sendromu) Hikayesi Olan Aileler: Ailesinde bu tip sendromlar olan, bir önceki hamileliğinde veya çocuğunda anöploidi bulunan çiftlerin çocuklarında anöploidi olma riski daha fazladır.

Tekrarlayan gebelik kayıpları ve tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşayan çiftler: Gebelik kayıpları yaşayan çiftlerde, tahliye örneklerinde %50-80 oranında anöploidi bulunmuştur. Embriyo analizleri sonucunda anöploidili embriyo oranları bu çiftlerde diğer PGT uygulaması yapılan gruplara göre daha fazladır.

Kısırlık sorunu olan erkekler: Kısırlık görülen erkeklerin sperlerimde kromozomal bozukluk görülme oranları artmaktadır. Tüp bebek uygulamasında kullanılan bu spermler, kromozomal bozukluğun embriyoya da aktarılmasına sebep olarak, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarına ve çocukta anöploidiye sebep olabilir.

[kswr_spacer spc_desk_height=”30″ spc_tablet_height=”20″ spc_tablet_sm_height=”10″ spc_phone_height=”10″ spc_phone_sm_height=”10″]